top of page

מאז פרוץ מלחמת ״חרבות ברזל״ מצאנו עצמנו, סטודנטים וסטודנטיות לפכ״מ, ללא הקהילה האקדמית שלנו ותוך הרגשה שהתיאוריות שלמדנו במהלך התואר נאלמות אל מול המציאות. גיליון זה מנסה להעניק מענה לשני הקשיים האלו, והוא כולל מאמץ משותף של סטודנטים וסטודנטיות כדי להחזיר במעט את תחושת הקהילתיות שאבדה ולהראות שגם בזמנים הקשים ביותר - לפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה תמיד יש מה להציע.

bottom of page