top of page

.04

צוות המערכת מורכב מסטודנטים וסטודנטיות לפכ״מ באוניברסיטה העברית

.03

בתמיכת חוג פכ״מ באוניברסיטה העברית, מרכז  ברגמן ומכון פאלק

.02

שני גליונות שנתיים - גליון קיץ וגליון חורף

.01

כתב העת הסטודנטיאלי הישראלי הראשון לפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ״מ)

כתב העת ״איתותים״ הינו כתב העת הסטודנטיאלי הישראלי הראשון לפילוסופיה, לכלכלה ולמדע המדינה (פכ”מ).

״איתותים״, שהוקם בשנת 2022, מבקש לייצר במה לכתיבה רעיונית צעירה ופורצת דרך בתחומים אלו תוך עידוד שיח מבוסס ומעמיק בקרב קהילת התכנית. בגיליון זה, מופיעים מאמרים של סטודנטים לתכנית פכ”מ באוניברסיטה העברית. מאמרים אלו נכתבו תוך שימוש בכלים האינטרדיסציפלינרים הייחודיים שנרכשו במסגרת הלימודים האקדמיים, ומתייחסים למגוון רחב של נושאים עכשוויים.

תכנית פכ”מ שואפת להצמיח מנהיגות ציבורית מצטיינת ומחקר אינטלקטואלי בין-תחומי. התכנית מציעה זווית ראיה ייחודית, המדגישה את הקשר המושגי והענייני בין פילוסופיה, כלכלה ופוליטיקה, במטרה לטפח חשיבה אנליטית וביקורתית בקרב תלמידיה. הגיליון הנוכחי רואה אור בתמיכתם הנדיבה של חוג פכ”מ באוניברסיטה העברית, יחד עם מרכז ש”ה ברגמן לעיון פילוסופי.

אודות

ברצוננו להודות לתכנית פכ”מ באוניברסיטה העברית על הליווי והסיוע בהקמת כתב העת ובהפקת הגיליון.

תודות רבות למרכז ברגמן לעיון פילוסופי והמכון למחקר כלכלי בישראל על שם מוריס פאלק, תמיכתם הנדיבה אפשרה להוציא לאור את גליונות כתב העת, הן במהדורה דיגיטלית והן במהדורה מודפסת. אנו מודים ושמחים על שותפתם בהפקת הפרויקט ובתרומתם לקידום המחקר האקדמי בקרב סטודנטים וסטודנטיות לפכ״מ.

צוות העורכים המוכשר שלנו עבד בנחישות על עריכת המאמרים הרבים לקראת השקת הגיליון. השקעתם המקצועית ניכרת בכל מאמר המופיע לפניכם. בנוסף, אנו מודים לצוות המנהלה שניהל ביד רמה את בניית התשתית הלוגיסטית להוצאת גיליון זה, מגיוס תקציב ועד עיצוב העטיפה. בנימה זו, אנחנו רוצים להודות למעצבת הגרפית שלנו, מיתר לובוצקי-אביאור, ולירדן פגיס שבנתה ועיצבה את האתר. 

לבסוף, כבוד לנו להודות לכותבים ולכותבות, שעמלו רבות על מנת לעבד את רעיונותיהם לכדי מאמרים ראויים לפרסום, ולכלל הסטודנטים והסטודנטיות שהגישו מאמרים לגיליון. על אף שלא כל מאמר שהוגש התקבל, נהננו לקרוא את כלל הטקסטים, ולהיחשף לרעיונותיכם היפים.

תודות

bottom of page