top of page
  • מערכת

גיליון 2 | מאמר מערכת


מערכת

 

״החירות מובילה את העם״ (La Liberté guidant le peuple) , ציורו של הצייר הצרפתי אז'ן דלקרואה , הוא אחד מהסמלים המזוהים ביותר עם המהפכה הצרפתית. במרכז הציור דמות אישה המייצגת את החירות, מאחוריה המון חמוש, המורכב מאזרחים ממעמדות ומגילאים שונים, ולרגליה שרועות גופות. בתודעה הקולקטיבית השתרש הציור כסמל למאבק לצדק. למעשה, הציור מתאר את מהפכת יולי ,1830 מהפכה שהייתה מנוגדת לרוח המהפכה הצרפתית של 1789 והחזירה את צרפת לשלטון מלוכני.


כך, במקום ייצוג חד - מימדי של מהפכה, ביקש דלקרואה דווקא להציג את המורכבות שבה. לצד הגבורה והניצחון נוכחים הפחד והכיליון. לצד הבורגנים עומדים כתף אל כתף בני מעמד הפועלים שלא זכו לעמוד לצידם בעת כינון השלטון החדש. השגיאה הנפוצה לגבי ״החירות מובילה את העם״ היא על כן כפולה – לא רק שהציור מתאר מהפכה מנוגדת למהפכה הצרפתית, בבסיסו גם תיאור של המאבקים שבשאיפה לחברה צודקת ולא רק ההירואיות שבה. ציורו של דלקרואה מראה לנו שצדק של אחד הוא לא בהכרח צדק של אחר.


כמאתיים שנה לאחר מכן, המאבק הרעיוני בין תפיסות שונות של צדק נותר בקדמת הבמה הציבורית, והדיון הער בנושא זה ממשיך להעסיק הוגים ומנהיגים חברתיים.


מרבית המאמרים בגיליון זה נוגעים מזוויות שונות בתפיסות של צדק ובהשלכותיהן הנורמטיביות והפרקטיות. מאמרו של ערן יוגב , הפותח את הגיליון, בוחן את תיאוריית הצדק של רולס לאור הנטייה האנושית להפלות. גם תומר עתיר נשען על תפיסתו של רולס , בטענתו המקורית למען שוויון חברתי וכלכלי בענף הספורט הנובעות מבחינתו את עולם הספורט כמיקרוקוסמוס של החברה האנושית. מאמרו של יונתן מאיו ממשיך את הדיון באפליה ובשוויון, ומציע ביקורת היסטורית מרתקת כנגד ההבחנה המקובלת בין אפליה סטטיסטית לאפליה מבוססת טעמים. לבסוף, אביה שרון מסית את העיסוק בצדק אל עבר תיאוריות מוסריות, ובפרט למתח הקיים בין התיאוריה התועלתנית לאופיו הזולתני של המוסר.


בנוסף, אנו גאים להציג את מאמרה של ד"ר גייל טלשיר , מאמר הרואה אור לראשונה בכתב העת איתותים ומנתח את ההסכמים הקואליציוניים של ממשלת ישראל השלושים ושבע אשר נחתמו לפני שבועות ספורים.


בסוף הגיליון, תמצאו ראיון עומק עם עו“ד לינור דויטש , מנכ"לית לובי99, בהובלתן של פאני ליובין וקרן קולניק. ראיון זה בוחן באופן ביקורתי את יישום המאבק למען צדק חברתי בלובי הציבורי המוביל בישראל.


אנו, צוות המערכת, גאים מאוד בתוצרים המוצגים בעמודים אלו, ובתהליך הכתיבה והעריכה האינטנסיבי העומד מאחוריהם. בהזדמנות זו, אנו מזמינים אתכם, סטודנטים וסטודנטיות לפכ"מ להגיש מאמרים לגיליון הבא העתיד להתפרסם במאי 2023.גיליון 5 | מאמר מערכת - שגיאתו של אטלס

מערכת המיתולוגיה היוונית עשירה בעונשים יצירתיים. סיזיפוס נידון לגלגל סלע במעלה ההר אך לעולם לא להגיע לפסגה, נרקיסוס התאהב בבואת עצמו שהשתקפה ממי מעיין ועל אטלס הוטל לשאת על כתפיו לנצח את כיפת השמיים (

Comments


bottom of page