top of page
  • ד"ר איתי ניסן רוזן

גיליון 1 - ברכות - ד"ר איתי ניסן רוזן

ד"ר איתי ניסן רוזן / ראש תכנית פכ"מ, האוניברסיטה העברית

 

הקמה של כתב-עת אקדמי-סטודנטיאלי היא תמיד בגדר חדשות מצוינות. כתבי עת כאלו מגשימים את האידיאל האקדמי של "קהילה לומדת" לפיו מערכת היחסים בין הסגל האקדמי לסטודנטים אינה רק מערכת יחסית א-סימטרית שבה צד אחד (הסגל האקדמי) הוא הצד "הנותן", האחראי על ייצור והקניית הידע ואילו הצד השני (הסטודנטים) הוא הצד "המקבל" שאינו תורם דבר לייצור הידע, אלא ששני הצדדיים תורמים, כל אחד באופן אחר, לייצור והפצת הידע האקדמי ושניהם מפרים זה את זה.


הקמת כתב-עת אקדמי-סטודנטיאלי בנושאי פכ"מ היא בגדר חדשות משמחות במיוחד מכיוון שהתחום האקדמי המוכנה "פכ"מ" (PPE) הוא תחום שבו יש לסטודנטים מעמד מיוחד. "פכ"מ" הוא גם שם של תוכנית לימודים אקדמית לתואר ראשון שניתן למצוא במוסדות רבים של השכלה גבוהה ברחבי העולם אבל גם שם של דיסציפלינה אקדמית עם כתבי-עת, כנסים אקדמיים ואגודות מקצועיות ייעודיים לה. יותר מכך, לדיסציפלינת הפכ"מ יש נקודת מבט תיאורטית ומתודולוגית ייחודית לה הנבדלת מאלו של שלוש דיסציפלינות-האם (כלומר, פילוסופיה, כלכלה ומדע-המדינה). נקודת המבט הייחודית הזו התפתחה, וממשיכה להתפתח גם היום, על המצע המוסדי של תוכניות הלימוד לתואר ראשון ולאינטראקציה בין חוקרים לסטודנטים לתואר ראשון במסגרת תוכניות הלימוד האלו יש השפעה משמעותית על האופן בו נקודת המבט הזו מתעצבת. כתב-עת שמציג את נקודת המבט של סטודנטים (ובוגרים טריים) על שאלות פכ"מיסטיות מרכזיות, נקודת מבט שסביר להניח שתהיה שונה באופן שיטתי בהיבטים מסוימים מנקודות המבט של חוקרים בתחום, יכול לתרום תרומה משמעותית לאינטראקציה זו.


מכיוון שכך ראוי שכל קהילת הפכ"מ בישראל תכיר תודה לכל מי שלקח חלק בהקמת כת העת הזה: ליוזמות והיוזמים, העורכות והעורכים, הכותבות והכותבים, השופטות והשופטים ולכל מי שסייע גם בפן האדמיניסטרטיבי. תודה!


ביקורת ספר | כוונות טובות, כוונות רעות: כיצד סיוע עלול להזיק – סקירה וביקורת על "Dead Aid"

מפעל הסיוע הבינלאומי לכלכלות אפריקה מונה עשרות אלפי עובדים, אינספור פרויקטים ומיליארדי דולרים שמושקעים ביבשת ופיתוחה. על-אף זאת, ובניגוד לאינטואיציה של רובנו – חייו של האדם האפריקאי נשארו ללא שינוי: ת

ראיון | פרופסור קרנית פלוג

פרופסור קרנית פלוג היא כלכלנית ישראלית, נגידת בנק ישראל לשעבר (2013-2018), סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה וחברת סגל במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית. איילת הלר ומיכל לוי זכו להיפגש עם פרופס

Commentaires


bottom of page